nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

Extras din Regulament de Organizare și Funcţionare al Școlii Gimnaziale Grajduri, pentru școlar 2023-2024, înregistrat cu nr. 64/19.09.2023.

Art. 1. La nivelul Școlii Gimnaziale Grajduri, elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali pot raporta suspiciunile şi cazurile de violenţă oricărui membru al personalului unității de învățământ.

Art. 2. Personalul unității, elevul, părintele/reprezentantul legal care are suspiciuni privind o situaţie de violenţă asupra beneficiarilor primari sau personalului Școlii Gimnaziale Grajduri este obligat să acţioneze în acord cu Procedura privind managementul cazurilor de violenţă asupra antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor şi personalului unităţii de învăţământ, precum şi al altor situaţii corelate în mediul şcolar şi al suspiciunii de violenţă asupra copiilor în afara mediului şcolar, aprobată cu OME nr. 6235 din 6 septembrie 2023.

Art.3. În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul unității de învățământ se implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Art.4. Elevii care sunt victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying și părinții acestora pot sesiza în mod anonim personalul unității de învățământ prin următoarele modalități:
• prin completarea formularului de mai jos;
• prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal al liceului (Sugestii, Reclamații, Sesizări fapte de violență, Sesizări încălcări ale codului de etică).

Descrieți faptele de violență/bullying la nivelul unității de învățământ:

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.